Forside

Ettersom befolkningen eldes, og de eldres forventninger om et høyt funksjonsnivå øker, blir det viktigere at kirurgisk behandling av muskel- og skjelettsykdommer er basert evidens av høy kvalitet. Tildeling av økonomiske midler til vitenskapelig arbeid på dette feltet må baseres på det samme. Det viser seg imidlertid at nivået på ortopedisk og traumatologisk forskning ofte ikke er tilstrekkelig. Mange behandlinger som tilbys i dag er basert på vitenskapelig arbeid med lav evidensverdi. Erfaringen viser at ortopeder ivrer etter å introdusere nye behandlinger og kirurgiske implantater uten tilstrekkelig dokumentasjon. Det er imidlertid publisert enkelte få randomiserte, kontrollerte artikler av høy kvalitet, der ulike kirurgiske og konservative behandlinger er sammenliknet. Et av disse viser for eksempel, at operativ behandling av avrevet akillessene ikke gir bedre resultat enn ikke-operativ behandling. Tilsvarende studier viser også at majoriteten av operasjoner for meniskruptur i kneet hos eldre og noen artroskopiske prosedyrer i skulderleddet ikke gir noen gevinst.
Vår forskergruppe har vist at tidligere års kirurgiske behandling av de to vanligste frakturer blant eldre mennesker, proksimale humerusfrakturer og distale radiusfrakturer, har økt betydelig. Årsaken til denne endringen er usikker. Det er bare få studier med randomisert design som sammenligner kirurgisk behandling og konservativ behandling. Det er vanskelig å trekke en klar konklusjon pga. lite antall pasienter, variasjoner mellom kirurgiske metoder og andre metodologiske problemer.
Det er utfordrende å designe og gjennomføre en traumatologisk studie. I tillegg til grundig planlegging og implementering av studieprotokollen, må det være et tilstrekkelig antall egnede pasienter. Hva angår pasientvolum er ingen av de nordiske sykehusene store nok alene til å gjennomføre et prosjekt med nødvendig størrelse innen rimelig tid. Ofte er heller ikke nasjonale studier tilstrekkelig store. De nordiske land har imidlertid gjennom et samarbeide forutsetninger for å gjennomføre slike omfattende kliniske studier. I tillegg til kulturelle fellestrekk, finner man likhetstrekk i offentlige helsetjenester og helseregistre. Dette er viktige forutsetninger for å lykkes med internasjonale samarbeids prosjekter.
I 2011 startet vårt forskningsteam NITEP en RCT-studie som sammenlignet kirurgi og konservativ behandling av brudd i øvre del av humerus. I 2013 ble denne Tampere-drevne studien startet på Jyväskylä sentralsykehus. I årene 2013 og 2014 var det mulig å begynne studiet på begge enhetene på Karolinska sykehuset i Stockholm. Uppsala universitetssykehus, Århus universitetssykehus i Danmark og Tartu universitetssykehus i Estland startet studier høsten 2015. I dag har studien rekruttert 173 brudd i øvre del av humerus. De første resultatene vil bli fullført i løpet av våren 2017. Vi har dermed opprettet et fungerende nordisk samarbeidsnettverk og forskningsinfrastruktur.

Neste store mål for denne forskningsalliansen er å finne ut om kirurgisk behandling gir er et bedre og mer kostnadseffektivt resultat enn gipsbehandling av håndleddsbrudd på eldre mennesker. I fremtiden er målet for NITEP å studere behandling av de mest vanlige og økonomisk signifikante brudd med en randomisert, avansert forskningsserie (RCT).

Våre siste publikasjoner

18.07.2019

Operative versus non-operative treatment for two-part proximal humerus fracture: a multicenter randomized controlled trial.
Antti P Launonen, Bakir O Sumrein, Aleksi Reito, Vesa Lepola, Juha Paloneva, Kenneth B Jonsson, Olof Wolf, Peter Ström, Hans E Berg, Li Felländer-Tsai, Karl-Åke Jansson, Daniel Fell, Inger Mechlenburg, Kaj Døssing, Helle Østergaard, Aare Märtson, Minna K Laitinen, Ville M Mattila, The NITEP group. Plos Medicine 2019
Open article
Intraobserver and interobserver reliability of recategorized Neer classification in differentiating 2-part surgical neck fractures from multi-fragmented proximal humeral fractures in 116 patients.
Sumrein BO, Mattila VM, Lepola V, Laitinen MK, Launonen AP, NITEP Group .J Shoulder Elbow Surg. 2018. doi: 10.1016/j.jse.2018.03.024. PubMed PMID: 29866397.
Link to document
Nordic Innovative Trials to Evaluate osteoPorotic Fractures (NITEP) Collaboration: The Nordic DeltaCon Trial protocol-non-operative treatment versus reversed total shoulder arthroplasty in patients 65 years of age and older with a displaced proximal humerus fracture: a prospective, randomised controlled trial.
Launonen AP, Fjalestad T, Laitinen MK, Lahdeoja T, Ekholm C, Wagle T, et al.BMJ Open. 2019;9(1):e024916. doi: 10.1136/bmjopen-2018-024916. PubMed PMID: 30700485; PubMed Central PMCID: PMCPMC6352806.
Link to document

http://tays.fi/fi-FI http://www.en.auh.dk http://www.hospitalsenhedmidt.dk/ http://www.karolinska.se http://www.ksshp.fi/ http://www.akademiska.se http://www.aka.fi http://www.regionaalhaigla.ee https://oslo-universitetssykehus.no/ https://www.ut.ee/ https://www.kliinikum.ee/en/