Esileht

Rahvastiku vananemise ja organismi funktsionaalse võimekuse tõstmise vajaduse taustal on üha tähtsam, et rahvastiku tervise seisukohalt oluliste luu- ja lihaskonna haiguste kirurgiline ravi põhineks tugevatel teaduslikel alustel. Senine praktika on paraku näidatud, et ortopeediliste ja traumatoloogiliste teadusuuringute üldine tase on nõrk ja patsientidele antav ravi põhineb paljudel juhtudel küsitava teadusliku kvaliteediga ravitulemuste ja patsiendiandmete analüüsidel. Lisaks ilmneb, et ortopeedid on varmad võtma kasutusele uusi ravimeetodeid ja implantaate, ilma et selle kasuks räägiksid piisavad teaduslikud uurimistulemused.
Viimasel ajal on erinevates allikates siiski avaldatud mõned kõrge kvaliteediga randomiseeritud kontrollitud uuringud (RCT), milles on võrreldud kirurgilist ja konservatiivset ravi. Tulemused näitavad, et näiteks Achilleuse kõõluse rebendi puhul ei ole kirurgiline ravi vajalik ning ka põlve meniski rebendi kirurgiline ravi ja õla artroskoopia on enamikul juhtudest ebavajalik.
Meie uurimisrühm on näidanud, et viimaste aastate jooksul on eakate inimeste kahe enamlevinud luumurru, õlavarreluu ülemise otsa ja kodarluu alumise otsa murru, kirurgilise ravi osakaal oluliselt kasvanud. Selle muutuse põhjus on ebaselge. On tehtud vaid mõned RCT-d, mis võrdlevad kirurgilist ja konservatiivset ravi. Selgeid järeldusi on nende põhjal raske teha patsientide väikese valimi, operatsioonimeetodite mitmekesisuse ja teiste metodoloogiliste probleemide tõttu.
Korraliku traumatoloogia-alase uuringu tegemine on keeruline. Lisaks hoolikale planeerimisele ja läbiviimisele peab olema piisav arv sobivaid patsiente. Ükski Põhjamaade haigla ei ole patsientide arvult küllalt suur selliste projektide iseseisvaks läbiviimiseks mõistliku aja jooksul. Põhjamaid ühendab lisaks ühtsele kultuuriruumile ka avalik tervishoiusüsteem ning heal tasemel tervishoiuandmete registrid. Seetõttu on Põhjamaad heaks kohaks, kus korraldada suuri rahvusvahelisi kliinilisi uuringuid.
Meie NITEP uurimisrühm käivitas 2011. aastal RCT, milles võrreldakse õlavarreluu ülemise otsa murru kirurgilist ja konservatiivset ravi. 2013. aastal laienes seni Tampere-keskne uuring Jyväskylä keskhaiglasse. Aastatel 2013 ja 2014 laienes uurimistöö Stockholmi Karolinska ülikooli kliinikumi mõlemasse üksusesse. Uppsala ülikooli kliinikum, Aarhusi ülikooli kliinikum Taanis ja Tartu Ülikooli Kliinikum ning Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) Eestis liitusid 2015. a sügisel. Praegu hõlmab uuring 173 õlavarreluu ülaosa luumurruga patsienti. Esimesed tulemused avaldati 2017. a kevadel.
Me oleme loonud toimiva Põhjamaade koostöövõrgustiku ja teadustöö infrastruktuuri. Teaduskonsortsiumi järgmine suur eesmärk on välja selgitada, kas kirurgiline ravi annab konservatiivsest ravist paremaid ja kulutõhusamaid tulemusi eakate patsientide randme piirkonna murdude ravimisel. Tulevikus on NITEPi eesmärgiks uurida RCT abil kõige levinumate ja majanduslikult oluliste luumurdude ravimeetodeid.

Meie värskeimad artiklid

18.07.2019

Operative versus non-operative treatment for two-part proximal humerus fracture: a multicenter randomized controlled trial.
Antti P Launonen, Bakir O Sumrein, Aleksi Reito, Vesa Lepola, Juha Paloneva, Kenneth B Jonsson, Olof Wolf, Peter Ström, Hans E Berg, Li Felländer-Tsai, Karl-Åke Jansson, Daniel Fell, Inger Mechlenburg, Kaj Døssing, Helle Østergaard, Aare Märtson, Minna K Laitinen, Ville M Mattila, The NITEP group. Plos Medicine 2019
Link artiklile
Intraobserver and interobserver reliability of recategorized Neer classification in differentiating 2-part surgical neck fractures from multi-fragmented proximal humeral fractures in 116 patients.
Sumrein BO, Mattila VM, Lepola V, Laitinen MK, Launonen AP, NITEP Group .J Shoulder Elbow Surg. 2018. doi: 10.1016/j.jse.2018.03.024. PubMed PMID: 29866397.
Ava dokument
Nordic Innovative Trials to Evaluate osteoPorotic Fractures (NITEP) Collaboration: The Nordic DeltaCon Trial protocol-non-operative treatment versus reversed total shoulder arthroplasty in patients 65 years of age and older with a displaced proximal humerus fracture: a prospective, randomised controlled trial.
Launonen AP, Fjalestad T, Laitinen MK, Lahdeoja T, Ekholm C, Wagle T, et al.BMJ Open. 2019;9(1):e024916. doi: 10.1136/bmjopen-2018-024916. PubMed PMID: 30700485; PubMed Central PMCID: PMCPMC6352806.
Ava dokument

http://tays.fi/fi-FI http://www.en.auh.dk http://www.hospitalsenhedmidt.dk/ http://www.karolinska.se http://www.ksshp.fi/ http://www.akademiska.se http://www.aka.fi http://www.regionaalhaigla.ee https://oslo-universitetssykehus.no/ https://www.ut.ee/ https://www.kliinikum.ee/en/