Personal

Ville M Mattila, gästprofessor i ortopedi och traumatologi, chef för TAYS-konsortiet
Jag är professor och avdelningschef på Tammerfors universitetssjukhus. Mina intressen handlar främst om evidensbaserad medicin och utveckling av samarbete mellan de nordiska länderna.
Minna Laitinen, docent, forskningschef för TAYS Tammerfors-enheten
Jag är överläkare och biträdande professor i ortopedi och traumatologi vid Tammerfors universitetssjukhus i Finland. Mina specialistområden är ortopedi, onkologi och traumatologi. Jag forskar aktivt och har publicerat inom metastaser, sarkomer i ben och mjuka vävnader samt traumatologi.
Antti P Launonen, medicine doktor, specialläkare inom ortopedi och traumatologi samt handkirurgi, forskningschef
Jag är överläkare på den ortopediska avdelningen vid Tammerfors universitetssjukhus i Finland. Mina specialistområden är traumakirurgi i övre extremiteter samt axel- och armbågskirurgi. Jag forskar aktivt och har publicerat inom traumatologi, särskilt kring behandling av proximala humerusfrakturer.
Teemu Hevonkorpi, medicine doktorand
Jag är medicine doktorand vid Tammerfors universitet. Jag påbörjade mina medicinstudier 2013 och doktorsstudier 2015. Trots min unga ålder har jag aktivt sysslat med forskning, särskilt inom ortopedi. Mina forskningsområden är framför allt knä- och handledskirurgi samt idrottsskador.
paloneva
Juha Paloneva, docent, forskningschef för KSKS Jyväskylä-enheten
Jag är överläkare och biträdande professor i ortopedi och traumatologi vid Östra Finlands universitet. Mitt specialistområde är axelkirurgi. Jag forskar även inom ortopedi och publicerar i synnerhet inom kirurgi och rehabilitering efter axelskador, ortopedisk traumatologi samt utbildning av kirurger.
Aleksi Reito, medicine doktor, PhD, ST-kirurg, Mellersta Finlands centralsjukhus
Jag arbetar som ST-kirurg på Mellersta Finlands centralsjukhus. Min avhandling behandlade ledersättning på Coxa-sjukhuset. Efter avhandlingen har jag aktivt forskat inom ledersättningskirurgi, särskilt artikulation av metallhöftleder. Dessutom sysslar jag aktivt med forskning inom NITEP-samarbetet och på Mellersta Finlands centralsjukhus.
Bakir O Sumrein, medicine licenciat, specialläkare i ortopedi och traumatologi
Jag är överläkare i ortopedi och traumakirurg på Tammerfors universitetssjukhus i Finland. Mina specialistområden är axel- och armbågskirurgi samt traumakirurgi. För närvarande håller jag på med min doktorsavhandling.
Li Felländer-Tsai, professor i ortopedi och traumatologi, forskningschef för Karolinska-enheten
Hans E Berg, docent, forskningschef Akut ortopedi och Traumatologi
Jag är överläkare vid avdelningen för Akut ortopedi och Traumatologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Sverige. Mina expertområden är frakturkirurgi i övre och nedre extremitet. Mina forskningområden är prestationförmåga och muskelmassa hos fraktur- och artrospatienter, traumatiska broskskador samt muskelfysiologi och biomekanik.
Olof Wolf, medicine doktor, PhD, Akademiska sjukhuset i Uppsala
Jag är sektionschef för traumasektionen på den ortopediska avdelningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Min avhandling behandlade artroplastik i hela höften och stabilitet, utvärderad med DEXA på basis av radiostereometri och förändringar i bendensitet. I ett år (2012–2013) var jag forskarassistent inom traumatologi i Edinburgh. Jag arbetar aktivt med vissa forskningsteman på vår avdelning och har efter mina postdoktorala studier fokuserat på axel- och armbågskirurgi.
Kenneth Jonsson, docent, chef för Uppsala-enheten
Kjeld Soballe, professor i ortopedi och traumatologi, forskningschef för Aarhus-enheten
Jag är professor och chef för den ortopediska avdelningen vid Aarhus universitetssjukhus i Danmark. Mina främsta forskningsintressen är periacetabulär osteotomi, experimentundersökningar inom fixering av implantat, keramiska membran, bentransplantation, tillväxtfaktorer, cytokiner, nötning, iNANO-undersökning, vävnadsbildning, terapeutiska peptider, genteknik, kliniska undersökningar av hela leder, epidemiologi av osteoartrit.
Jag är biträdande professor på institutionen för klinisk medicin vid Aarhus universitet i Danmark. Jag forskar framför allt inom biologiska ben- och broskförändringar efter höft-, knä- eller axelkirurgi samt fysiska funktioner och aktivitet efter ortopediska ingrepp, ofta i kombination med rehabilitering, träning eller viktminskning. Jag använder helst objektivt uppmätta resultat, återkoppling från patienten och magnetresonanstomografi.
Jag är överläkare och doktorand på den ortopediska avdelningen vid Regionshospitalet Viborg i Danmark. Mina specialistområden är traumakirurgi i övre extremiteter, axel- och armbågskirurgi samt muskuloskeletal ultrasonografi. Jag har aktivt forskat och publicerat inom traumatologi, särskilt behandling av proximala humerusfrakturer.
Jag arbetar som fysioterapeut på den ortopediska avdelningen vid Regionshospitalet Viborg i Danmark och håller för närvarande på med mina magisterstudier i hälsovetenskap vid Aarhus universitet. Mina specialistområden är diagnosticering och behandling av axel- och armbågsskador samt muskuloskeletal ultrasonografi. Jag forskar framför allt inom fysiska funktioner och rehabilitering efter axeltrauma. Jag har arbetat aktivt med undersökning av validitet av muskuloskeletal ultrasonografi.
Mette Schandorff Skjærbæk, Överläkare, Ortopedkirurgiska avdelningen, Regionshospitalet
Viborg, Hospitalsenhed Midt
Jag är överläkare vid ortopedkirurgiska avdelningen på Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt, i
Danmark. Mitt expertisområde är handkirurgi.
Peter Ström, medicine doktor, doktorand, Akademiska sjukhuset i Uppsala
Tore Fjalestad, MD, PhD, Ortopedi och traumatologi
Seniorkonsult, Avdelning för ortopedisk kirurgi, Oslos universitetssjukhus. Expertis: axelskador och komplexa axelfrakturer. Projektledare för multicentras randomiserade kliniska studier av proximala humerusfrakturer.
Tone Wagle Fysioterapeut. Avdelning för ortopedisk kirurgi, Oslos universitetssjukhus
Expertis: ortopediskt trauma med specialiserring på axelskador. Forskningskoordinator för de norska multicentras randomiserade kliniska studier av proximala humerusfrakturer.
Aare Märtson, professor i ortopedi, MD, PhD. Ledare för traumatologiska och ortopediska kliniken vid universitetssjukhuset i Tartu samt avdelningen för traumatologi och ortopedi vid Tartu universitet (medicinska fakulteten, institutet för klinisk medicin).
Mina forskningsområden har varit regeneration, skelettumörer, medfödda, degenerativa och metaboliska sjukdomar inklusive osteoporos, genomstudier gällande skelettsjukdomar samt artroplastik.
Jag vill gärna stöda och vara en del av samarbetet mellan de nordiska länderna.
Kaspar Tootsi, MD, FD, under specialistutbildning inom ortopedi, forskare vid Tartu universitet.
Jag specialiserar mig på ortopedi vid Tartu universitetssjukhus. Temat för min doktorsavhandling var kardiovaskulära och metaboliska förändringar i anslutning till osteoartrit. Jag är en aktiv forskare och intresserad av att utveckla ett forskningsnätverk i nordöstra Europa.
Timo Rahnel, MD, ortopedi och traumatologi
Jag är ortopedisk kirurg vid North Estonia Medical Centre. Mina intressen är ortopediska skador, idrottsskador och artroplastisk kirurgi. Jag är aktiv NITEP-medlem sedan 2016.
Toni Luokkala, ML, specialläkare inom handkirurgi, Mellersta Finlands centralsjukhus
Mina specialområden är armbågs-, handleds- och handkirurgi. Min forskning har att göra med armbågs- och handledsskador.