Team

Ville M Mattila, MA, professor i ortopedi og traumatologi, Tammerfors universitetssykehus, avdelingsleder
Jeg jobber som professor og avdelingsleder ved Tammerfors universitetssykehus, og mine største interesser er bevisbasert medisin og etablering av et nordisk samarbeid.
Minna Laitinen, assosiert professor, forskningsleder, Tammerfors universitetssykehus, Tampere-avdelingen
Seniorkonsulent og adjungerende professor i ortopedi og traumatologi ved Tammerfors universitetssykehus i Finland. Med kompetanse på ortopedisk onkologi og traumatologi er jeg aktiv i forskning og har gitt ut tekniske artikler om metastase, bein- og bløtvevsarcomer og traumatologi.
Antti P Launonen, MD, PhD, ortopedi og traumatologi, spesialist på håndkirurgi, forskningsleder
Seniorkonsulent og spesialist på håndkirurgi ved Institutt for Ortopedi ved Tammerfors universitetssykehus i Finland. Med kompetanse i kirurgi på de øvre ekstremitetene og skulder-/ albuekirurgi, har jeg vært aktiv innen forskning og publisert innen traumatologi, med vekt på spesiell behandling av proksimale humerusfrakturer.
Teemu Hevonkorpi, PhD-kandidat
PhD-kandidat ved Tammerfors universitetssykehus, begynte på medisinske studier i 2013 og ble med i PhD-programmet i 2015. Til tross for min unge alder er jeg aktivt involvert i forskningsarbeid, spesielt innen ortopedi. Mine største interesser er kne- og leddkirurgi og idrettsskader.
paloneva
Juha Paloneva, assosiert professor, forskningsleder ved Finlands sentralsykehus’ Jyväskylä-avdeling
Seniorkonsulent innen ortopedi og traumatologi og adjungerende professor ved Universitetet i Øst-Finland. Min kompetanse ligger innenfor skulderkirurgi. Jeg utfører og publiserer også vitenskapelige studier innen ortopedi, spesielt angående kirurgi og rehabilitering av skulderforstyrrelser, ortopedisk traumatologi og kirurgisk trening.
Aleksi Reito, MD, PhD, fast kirurg, Finlands sentralsykehus
Fast kirurg ved Finlands sentralsykehus. Jeg skrev avhandlingen min på Coxa-sykehuset for utskiftning av ledd. Etter avhandlingen, har jeg aktivt utført forskning innen leddutskiftningskirurgi, spesielt med hensyn til metall-til-metall-artikulasjon i hofter. I tillegg er jeg en aktiv forsker innenfor NITEP-samarbeidet og ved Finlands sentralsykehus.
Bakir O Sumrein, MD, spesialist på ortopedi og traumatologi
Seniorkonsulent, kirurg innen ortopedi og traumatologi ved Tammerfors universitetssykehus i Finland. Min kompetanse ligger i skulder-/albue- og traumatologioperasjoner. Jeg jobber for tiden med min doktorgradsavhandling.
Li Felländer-Tsai, professor i ortopedi og traumatologi, forskningsleder ved Karolinska-avdelingen
Hans E Berg, assosiert professor, leder for forskning på akutt ortopedi og traumatologi
Seniorkonsulent ved Avdeling for akutt ortopedi og traumatologi ved Karolinska universitetssykehus i Stockholm i Sverige. Ekspertise på operasjon av øvre og nedre ekstremiteter etter ulykker. Forskningsekspertise på ytelseskapasitet og muskelmasse hos pasienter med brudd, osteoartrose og traumatiske bruskskader, samt på muskelfysiologi og biomekanikk.
Olof Wolf, MD, PhD, Uppsala Universitetssykehus
Leder ved traumeenheten ved instituttet for ortopedi ved Uppsala universitetssykehus. Avhandlingen min dekket aspekter av ikke-sementert total hofteartroplastikk og stabilitet vurdert med radio-stereometriske endringer og beintetthetsendringer med DEXA. Jeg tilbrakte ett år i Edinburgh i 2012-13 som traumatologipraktiker. Jeg er aktiv i våre kliniske studier ved instituttet og har fokusert på skulder- og albueoperasjon siden min praksistid.
Kenneth Jonsson, assosiert professor, leder for Uppsala-avdelingen
Kjeld Soballe, professor i ortopedi og traumatologi, forskningsleder ved Aarhus-avdelingen
Mine største forskningsinteresser er periacetabulær osteotomi, jeg har utført grunnleggende eksperimentell forskning innen implantatfiksering, keramiske belegg, beintransplantasjon, vekstfaktorer, cytokiner, slitasjeavfall, iNANO-vitenskap, vevsteknologi, terapeutiske peptider, genteknologi, kliniske studier av totale ledd, samt epidemiologi av slitasjegikt.
Inger Mechlenburg,professor in the Department of Clinical Medicine, Aarhus University, Denmark
Assosiert professor ved Institutt for klinisk medisin, Aarhus Universitet i Danmark. Mine største forskningsinteresser ligger i å undersøke biologiske endringer i bein og brusk etter hofte-, kne- og skulderkirurgi, og å undersøke fysisk funksjon og aktivitet etter ortopediske inngrep, ofte i forbindelse med rehabilitering, trening eller vekttapsintervensjoner. Jeg foretrekker å bruke en kombinasjon av objektivt målt utfall, pasientrapporterte modaliteter og modaliteter ved hjelp av bilder.
Seniorkonsulent og doktorgradskandidat ved Institutt for ortopedi ved Viborg regionsykehus i Danmark. Min ekspertise ligger traumatologikirurgi på øvre ekstremiteter, skulder-/ albuekirurgi og muskuloskeletal ultrasonografi. Jeg har vært aktiv innen forskning og publisert på området nematologipraksis, spesielt om behandling av proksimale humerusfrakturer.
Helle Østergaard,PhD student at Aarhus University and the Department of Orthopaedics at Viborg Regional Hospital, Denmark
Fysioterapeut ved Institutt for ortopedi ved Viborg regionsykehus i Danmark. For tiden holder jeg på med å ta master i helsefag ved Aarhus Universitet. Min ekspertise ligger innen undersøkelse og behandling av skulder-/albueforstyrrelser og muskelskjelett-ultralyd. Mine hovedforskningsinteresser er fysiske funksjoner og rehabilitering etter traumatologi som angår skuldrene. Jeg har vært aktiv innenfor forskning som undersøker gyldigheten av muskuloskeletal ultralyd.
Mette Schandorff Skjærbæk, Overlege, Ortopedisk kirurgisk avdeling, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt
Jeg er overlege på ortopedisk kirurgisk avdeling på Hospitalsenhed Midt på Regionshospitalet Viborg i Danmark. Jeg er spesialist i håndkirurgi.
Peter Ström, MD, PhD-kandidat, Uppsala universitetssykehus
Tore Fjalestad, Overlege Phd. Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling, Ullevål.
Arbeider spesielt med skuldertraumatologi og følgetilstander etter skulderskader. Prosjektansvarlig for RCT for proksimale humerusfrakturer nasjonalt.
Tone Wagle Physiotherapist. Fysioterapeut Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling, Ullevål
Arbeider med ortopedisk traumatologi med spesialisering på skuldertrauma og opptrening av disse. Prosjektansvarlig spesialfysioterapeut og koordinerer RCT for proksimale humerusfrakturer nasjonalt.
Aare Märtson, , professor i ortopedi, MD, PhD. Leder for Traumatologi og ortopedisk klinikk ved Tartu universitetssykehus og Avdeling for traumatologi og ortopedi ved Universitetet i Tartu (Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin).
Mine forskningsfelt har vært regenerasjon, skjelett-tumorer, kongenitale, degenerative og metabolske sykdommer inkludert osteoporose, genomiske studier av sykdommer i skjelettsystemet og artroplastikk. Jeg vil gjerne støtte og være en del av samarbeidet mellom de nordiske landene.
Kaspar Tootsi, MD, PhD, turnuslege i ortopedisk kirurgi, forsker ved Universitetet i Tartu
Jeg jobber som turnuslege ved Tartu universitetssykehus. Emnet for doktorgradstesen min var kardiovaskulære og metabolske forandringer assosiert med osteoartrose. Jeg er en aktiv forsker og interessert i å utvikle et forskningsnettverk i Nordøst-Europa.
Timo Rahnel, MD, Ortopedi og traumatologi
Jeg er en ortopedisk kirurg i Nord-Estlands Medisinske Senter. Mine interesser er ortopediske traumer, idrettstraumer og artroplastisk kirurgi. Siden 2016 har jeg vært et aktivt NITEP-konsortiemedlem.
Toni Luokkala, MD, Konsulent i hånd- og albuekirurgi ved Finlands sentralsykehus
Jeg spesialiserer meg i behandling av en rekke albue, håndledd og håndrelaterte forhold. Mine forskningsaktiviteter er relaterte til traumaer for albue og håndledd.