Henkilökunta

Ville M Mattila, ma professori ortopedia ja traumatologia, konsortion johtaja Tampereen yliopistollinen keskussairaala
Toimin professorina ja osaston johtajana Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa, jossa suurimpia kiinnostuksen kohteitani ovat näyttöön perustuva lääketiede ja pohjoismaisen yhteistyön luominen.
Minna Laitinen, dosentti, osastonylilääkäri ortopedia ja traumatologia, Tampereen yksikön tutkimusjohtaja, Tampereen yliopistollinen keskussairaala
Erikoisalojani ovat ortopedinen onkologia ja traumatologia. Olen aktiivinen tutkija ja olen julkaissut etäpesäkkeistä, luu- ja pehmytkudossarkoomista ja traumatologiasta.
Antti P Launonen , LT, ortopedian ja traumatologian apulaisylilääkäri, käsikirurgian erikoislääkäri, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopistollinen keskussairaala
Erikoisalojani ovat yläraajan traumakirurgia ja hartia/kyynärpääkirurgia. Olen aktiivinen tutkija ja julkaissut traumatologiasta, erityisesti olkaluun murtumien erikoishoidosta.
Bakir O Sumrein, LL, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, tohtorintutkinnon suorittaja, Tampereen yliopistollinen keskussairaala
Erikoisalojani ovat hartia/kyynärpää- ja traumakirurgia. Teen parhaillaan väitöskirjaani.
Aleksi Reito, MD, Dosentti, ortopediaan erikoistuva, Keski-Suomen keskussairaala
Kirjoitin väitöskirjani Coxa-tekonivelsairaalassa. Väitöskirjani jälkeen olen aktiivisesti tehnyt tutkimusta tekonivelkirurgian alalla erityisesti metallisista lonkan tekonivelistä. Olen myös aktiivinen tutkija Keski-Suomen keskussairaalan NITEP-yhteistyössä.
Teemu Hevonkorpi, tohtoritutkinnon suorittaja, Tampereen yliopistollinen keskussairaala
Olen aloittanut lääketieteen opinnot vuonna 2013 ja tullut mukaan jatko-opiskeluohjelmaan vuonna 2015. Nuoresta iästäni huolimatta osallistun aktiivisesti tutkimustyöhön erityisesti ortopedian alalla. Suurimmat kiinnostuksen kohteeni ovat polvi- ja rannekirurgia sekä urheiluvammat.
paloneva
Juha Paloneva, professori, KSKS Jyväskylän yksikön tutkimusjohtaja
Ortopedian ja traumatologian vanhempi lääkäri ja dosentti, Itä-Suomen yliopisto. Erikoisalaani on olkapääkirurgia. Teen ja julkaisen tieteellisiä tutkimuksia ortopedian alalta, erityisesti olkapäävammojen kirurgiasta ja kuntoutuksesta, ortopedisesta traumatologiasta ja kirurgisesta koulutuksesta.
Toni Luokkala, MD, käsikirurgian erikoislääkäri, Keski-Suomen keskussairaala
Erikoisalojani ovat kyynärpää-, ranne- ja käsikirurgia. Teen ranteen ja kyynärnivelen vammoihin ja sairauksiin liittyvää tutkimustyötä.
Li Felländer-Tsai, Professori Ortopedia ja Traumatologia, Karolinskan yksikön tutkimusjohtaja
Hans E Berg, Dosentti, akuutin ortopedian ja traumatologian tutkimusjohtaja
Karoliinisen yliopistosairaalan akuutin ortopedian ja traumatologian osaston vanhempi lääkäri (Tukholma, Ruotsi). Erikoistunut ylä- ja alaraajan traumakirurgiaan. Tutkimustyössään erikoistunut luunmurtuma- ja nivelrikkopotilaiden suorituskykyyn ja lihasmassaan sekä traumaperäisiin rustovaurioihin, lihasfysiologiaan ja biomekaniikkaan.
Kenneth Jonsson, Dosentti, Uppsalan yksikön johtaja
Olof Wolf, MD, PhD Uppsalan yliopistollinen keskussairaala
Traumayksikön johtaja, ortopedian osasto, Uppsalan yliopistollinen keskussairaala. Väitöskirjani aiheena oli ei-sementoitu lonkan tekonivelleikkaus ja stabiilisuus radiostereometrisin ja luun tiheyden muutoksin DEXA-laitteella arvioituna. Toimin Edinburghissa 2012-13 apulaislääkärinä. Toimin aktiivisesti osastomme kliinisissä tutkimuksissa, ja olen keskittynyt olkapää- ja kyynärpääkirurgiaan apulaislääkärinä toimimiseni jälkeen.
Peter Ström, MD, tohtorintutkinnon suorittaja, Uppsalan yliopistollinen keskussairaala
Kjeld Soballe, Professori Ortopedia ja Traumatologia
Virassa oleva professori ja ortopedian osaston johtaja, Aarhusin yliopistollinen keskussairaala, Tanska. Suurin tutkimuksellinen mielenkiintoni kohdistuu PAO-kirurgiaan. Olen tehnyt perustutkimusta implanttien kiinnittämisestä, keraamisista pinnoitteista, luusiirteistä, kasvutekijöistä, sytokiineistä, kulumista, iNANO-tieteestä, kudosteknologiasta, terapeuttisista peptideistä, geenitekniikasta, kokonivelten kliinisistä tutkimuksista ja nivelrikkoepidemiologiasta.
Inger Mechlenburg, Kliinisen lääketieteen professori, Aarhusin yliopisto, Tanska. Aarhusin yksikön tutkimusjohtaja.
Tärkeimpiä tutkimusalueitani ovat luun ja ruston biologiset muutokset lonkan, polven ja olkapään leikkauksen jälkeen, fyysinen toimintakyky ja toiminta ortopedisten toimenpiteiden jälkeen, usein yhdessä kuntoutuksen, harjoittelun tai painonhallintaintervention kanssa. Mieluiten käytän objektiivisesti mitatun tuloksen, potilaiden raporttien ja kuvantamismodaliteettien yhdistelmää.
Theis Thillemann, MD, PhD, Aarhusin yliopiston sairaala
Kaj Døssing, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, tohtorintutkinnon suorittaja, opiskelee ortopedian osastolla Viborgin aluesairaalassa, Tanskassa.
Erikoisalani on yläraajan traumakirurgia ja hartia-/kyynärpääkirurgia sekä liikuntaelinten ultraäänitutkimus. Olen aktiivinen tutkija ja olen julkaissut kuntoutuksen nematologiasta, erityisesti olkaluun murtumien hoidosta.
Mette Schandorff Skjærbæk, Ylilääkäri, Ortopedian ja kirurgian osasto, Viborgin aluesairaala,
sairaalayksikkö Midt
Olen ylilääkäri Tanskan Viborgin aluesairaalan ortopedian ja kirurgian osastolla, sairaalayksikkö Midt. Erikoisalani on käsikirurgia.
Helle Østergaard, Fysioterapeutti Cand.Scient.San., ortopedian osasto, Viborgin aluesairaala, Tanska. Tohtrikoulutettava.
Erikoisalani on hartia-/kyynärpää-alueen tutkiminen ja käsittely sekä liikuntaelinten ultraäänitutkimus. Tärkeimpiä mielenkiinnon kohteitani ovat olkapäävamman jälkeinen fyysinen toimintakyky ja kuntoutus. Olen tutkinut aktiivisesti liikuntaelinten ultraäänitutkimuksen validiteettia.
Tore Fjalestad, MD. PhD. Orthopaedics and Traumatology.
Senior consultant, Division of Orthopaedic Surgery, Oslo University Hospital.Expertise: Shoulder injuries and complex shoulder fractures. Project leader for multicentre randomized clinical trials of proximal humeral fractures.
Tone Wagle Physiotherapist. Division of Orthopaedic Surgery, Oslo University Hospital
Expertise: Orthopaedic trauma specializing in shoulder injuries. Research coordinator for the Norwegian multicentre randomized clinical trials of proximal humeral fractures.
Aare Märtson, ortopedian professori, MD, PhD. Tarton yliopistollisen sairaalan ja Tarton yliopiston (lääketieteellinen tiedekunta, kliinisen lääketieteen instituutti) traumatologia- ja ortopediaosaston johtaja.
Olen tehnyt tutkimusta regeneraation, luuston kasvainten, synnynnäisten, degeneratiivisten ja metabolisten sairauksien, kuten osteoporoosin, luustosairauksien genomitutkimuksen sekä artroplastian alalla. Haluaisin tukea Pohjoismaiden välistä yhteistyötä ja olla siinä osana.
Kaspar Tootsi, MD, PhD, ortopediaan erikoistuva lääkäri, Tarton yliopiston tutkija
Erikoistun ortopediaan Tarton yliopistollisessa sairaalassa. Väitöskirjani aiheena oli yhteys osteoartroosin ja sydän- ja verisuonitautien sekä metabolisten muutosten välillä. Teen aktiivisesti tutkimustyötä ja olen kiinnostunut Koillis-Euroopan maiden välisen tutkimusverkoston kehittämisestä.
Timo Rahnel, MD, ortopedia ja traumatologia
Olen ortopedian kirurgi Pohjois-Viron lääketieteellisessä keskuksessa. Olen kiinnostunut ortopedisistä ja urheiluvammoista sekä artroplastisesta kirurgiasta. Olen ollut aktiivinen NITEP-ryhmän jäsen vuodesta 2016.