Forskere

Ville M Mattila, gæsteprofessor i ortopædi og traumatologi, direktør for konsortiet TAYS
Jeg arbejder som professor og afdelingsleder på Tampere Universitetshospital. Mine væsentligste interesseområder er evidensbaseret medicin og nordisk samarbejde.
Minna Laitinen, docent, forskningsleder ved TAYS-konsortiets Tampere-enhed
Jeg er overlæge og lektor i ortopædi og traumatologi ved Tampere Universitetshospital i Finland. Min ekspertise ligger indenfor ortopædisk onkologi og traumatologi. Jeg forsker aktivt og har publiceret indenfor metastase, knogle- og blødvævssarkomer samt traumatologi.
Antti P Launonen, ph.d, speciallæge i ortopædi og traumatologi samt håndkirurgi, og seniorforsker
Jeg er overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling ved Tampere Universitetshospital i Finland. Min ekspertise ligger indenfor arm-traumekirurgi samt skulder- og albuekirurgi. Jeg forsker aktivt og har publiceret indenfor traumatologi, især om behandling af brud på overarmsknoglens proximale del.
Teemu Hevonkorpi, PhD-studerende i medicin
Jeg læser til PhD i medicin ved Tampere Universitet. Jeg begyndte at læse medicin i 2013 og påbegyndte PhD-studiet i 2015. Trods min unge alder har jeg forsket aktivt, især indenfor ortopædi. Mine vigtigste forskningsfelter er knæ- og håndledskirurgi samt idrætsskader.
paloneva
Juha Paloneva, docent, forskningsleder ved KSKS’ enhed i Jyväskylä
Jeg er overlæge i ortopædi og traumatologi samt lektor ved Østfinlands Universitet. Min ekspertise ligger indenfor skulderkirurgi. Jeg forsker og publicerer aktivt, hovedsageligt indenfor kirurgisk behandling og genoptræning af skulderskader, ortopædisk traumatologi og uddannelse af kirurger.
Aleksi Reito, MD, PhD, kandidat i kirurgi, Midtfinlands Centralsygehus
Jeg arbejder som kandidat i kirurgi, Midtfinlands Centralsygehus. Jeg skrev min afhandling på ledprotesesygehuset Coxa. Efter afhandlingen har jeg været videnskabeligt aktiv indenfor ledprotesekirurgi, især angående hofteleds metalprotesers bevægelighed. Ligeledes er jeg videnskabeligt aktiv i NITEP-samarbejdet og på Midtfinlands Centralsygehus.
Bakir O Sumrein, lic. med., speciallæge i ortopædi og traumatologi
Jeg er overlæge i ortopædi og traumakirurg på Tampere Universitetshospital i Finlands. Min ekspertise ligger på skulder- og albuekirurgi samt traumakirurgi. For tiden arbejder jeg på min ph.d. afhandling.
Li Felländer-Tsai, professor i ortopædi og traumatologi professor, afdelings-forskningsleder på Karolinska
Hans E Berg, lektor, forskningschef i akut ortopædi og traumatologi
Seniorkonsulent i afdelingen for akut ortopædi og traumatologi ved Karolinska Universitetshospital, Stockholm, Sverige. Ekspertise i traumekirurgi i øvre og nedre ekstremiteter. Forskningserfaring i præstationskapacitet og muskelmasse i fraktur og slidgigtspatienter, traumatiske bruskskader, muskelfysiologi og biomekanik.
Olof Wolf, MD, PhD, Uppsala Universitetshospital
Jeg leder traumeenheden på Uppsala Universitetshospitals afdeling for ortopædi. Min ph.d. afhandling omhandlede ikke-cementeret, total hoftealloplastik og stabilitet bedømt med radiostereometri, jeg anvendte DEXA til at -bedømme ændringer af knogledensiteten. I et år, 2012–2013 studerede jeg trauma post-doc i Edinburgh. Jeg beskæftiger mig aktivt med flere af vor afdelings forskningsfelter og har efter min post-doc koncentreret mig om skulder- og albuekirurgi.
Kenneth Jonsson, docent, afdelingsleder i Uppsala
Kjeld Soballe,overlæge, professor i ortopædi og traumatologi, forskningsleder ved Aarhus Universitetshospital
Jeg arbejder som professor og leder af ortopædisk afdeling ved Aarhus Universitetshospital i Danmark. Forskningsmæssigt er jeg primært interesseret i periacetabular osteotomi, eksperimental grundforskning i implantatfiksering, keramiske belægninger, knogletransplantationer, vækstfaktorer, cytokiner, slidrester, iNANO-videnskab, vævsopbygning, terapeutiske peptider, genteknologi, kliniske studier af alloplastik, epidemiologi af artrose.
Jeg er professor ved Institut for klinisk medicin på Aarhus Universitet i Danmark. Mine vigtigste forskningsområder er biologiske ændringer af knogle og brusk efter hofte-, knæ- eller skulderoperationer samt måling af fysisk funktion og aktivitet efter ortopædkirirgiske indgreb, ofte sammen med rehabilitering, træning eller vægttabsintervention.
Jeg er overlæge og PhD-studerende ved ortopædkirurgisk afdeling på Viborg Regionalsygehus i Danmark. Mit ekspertisefelt er operation af armskader, skulder- og albuekirurgi samt muskuloskeletal ultralyd. Jeg har forsket aktivt og publiceret indenfor traumatologi, især ved behandling af proximale overarmsknoglebrud.
Helle Østergaard, fysioterapeut, cand.scient.san. og PhD studerende
Jeg er fysioterapeut og PhD studerende ved ortopædkirurgisk afdeling på Regionshospitalet Viborg.
Mit ekspertisefelt er undersøgelse og behandling af skulder- og albueskader samt muskuloskeletal ultralydsscanning. Mit forskningsfelt er rehabilitering og fysisk funktion efter traumatiske skulderskader samt validiteten af muskuloskeletal ultralydscanning.
Mette Schandorff Skjærbæk
Jeg er overlæge ved ortopædkirurgisk afdeling på Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed midt , i Danmark.
Mit ekspertisefelt er håndkirurgi.
Peter Ström, MD, PhD-studerende, Uppsala Universitetshospital
Tore Fjalestad, PhD, Ortopædi og Traumatologi
Seniorkonsulent, Afdeling for Ortopædkirurgi, Oslo Universitetshospital. Ekspertise: Skulderskader og komplekse skulderfrakturer. Projektleder for multicentre randomiserede kliniske forsøg med proksimale humerale frakturer.
Tone Wagle Fysioterapeut. Afdeling for Ortopædkirurgi, Oslo Universitetshospital
Ekspertise: Ortopædisk traume med speciale i skulderskader. Forskningskoordinator for de norske multicentre randomiserede kliniske forsøg med proksimale humerale frakturer.
Aare Märtson, , ortopædisk professor, MD, PhD. Leder af Klinik for Traumatologi og Ortopædi, Tartu Hospital, og afdelingen for Traumatologi og Ortopædi på Tartu hospital (Medicinsk Fakultet, Institut for Klinisk Medicin).
Mine forskningsområder kar været regeneration, skeletale tumorer, medfødte, degenerative og stofskiftesygdomme, inklusive osteoporose, genomiske studier af sygdomme i skelettet, og artroplastik. Jeg vil gerne støtte og være en del af samarbejdet mellem de nordiske lande.
Kaspar Tootsi, MD, PhD, reservelæge i ortopædisk kirurgi, forsker på Tartu Universitet
Jeg arbejder som reservelæge på Tartu Universitetshospital. Emnet for min doktorafhandling var kardiovaskulære og metaboliske forandringer associeret med osteoartrose. Jeg er en aktiv forsker, og interesseret i ar udvikle et researchnetværk i det nordøstlige Europa.
Timo Rahnel, MD, ortopædi og traumatologi
Jeg er ortopædkirurg på North Estonia Medical Centre. Mine interesser er ortopædisk trauma, sportsskader og artroplastisk kirurgi. Siden 2016 har jeg været et aktivt medlem af NITEP-konsortiet.
Toni Luokkala, MD, konsulterende hånd- og albuekirurg, Central Finland Central Hospital
Jeg specialiserer mig i forskellige tilstande i hånd, albue og håndled. Min forskning er relateret til skader i albue og håndled.