Esileht

Rahvastiku vananemise ja organismi funktsionaalse võimekuse tõstmise vajaduse taustal on üha tähtsam, et rahvastiku tervise seisukohalt oluliste luu- ja lihaskonna haiguste kirurgiline ravi põhineks tugevatel teaduslikel alustel. Praktika on siiski näidatud, et ortopeediliste ja traumatoloogiliste uurimuste üldine tase on nõrk ja patsientidele antav ravi põhineb paljudel juhtudel küsitava teadusliku kvaliteediga ravitulemuste ja patsiendiandmete analüüsidel. Lisaks ilmneb, et ortopeedid on varmad võtma kasutusele uusi ravimeetodeid ja implantaate, ilma et selle kasuks räägiksid piisavad teaduslikud uurimistulemused.
Viimasel ajal on erinevates allikates siiski avaldatud mõned kõrge kvaliteediga randomiseeritud kontrollitud uuringud (RCT), milles on võrreldud kirurgilist ja konservatiivset ravi. Tulemused näitavad, et näiteks Achilleuse kõõluse rebendi puhul ei ole kirurgiline ravi vajalik ning ka põlve meniski rebendi kirurgiline ravi ja õla artroskoopia on enamikul juhtudest ebavajalik.
Meie uurimisrühm on näidanud, et viimaste aastate jooksul on eakate inimeste kahe enamlevinud luumurru, õlavarreluu ülemise osa murru ja randmeluu murru, kirurgilise ravi osakaal oluliselt kasvanud. Selle muutuse põhjus on ebaselge. On tehtud vaid mõned randomiseeritud kontrollitud uuringud, mis võrdlevad kirurgilist ja konservatiivset ravi. Selgeid järeldusi on nende põhjal raske teha patsientide väikese valimi, operatsioonimeetodite mitmekesisuse ja teiste metodoloogiliste probleemide tõttu.
Korraliku traumatoloogia-alase uuringu tegemine on keeruline. Lisaks hoolikale planeerimisele ja läbiviimisele peab olema piisav arv sobivaid patsiente. Ükski Põhjamaade haigla ei ole patsientide arvult küllalt suur selliste projektide iseseisvaks läbiviimiseks mõistliku aja jooksul. Põhjamaid ühendab lisaks ühtsele kultuuriruumile ka avalik tervishoiusüsteem ning heal tasemel tervishoiuandmete registrid. Seetõttu on võimalik korraldada Põhjamaade koostöös ulatuslikumaid kliinilisi uuringuid.
Meie NITEP uurimisrühm käivitas 2011. aastal RCT-uurimuse, milles võrreldakse õlavarreluu ülemise osa murru kirurgilist ja konservatiivset ravi. 2013. aastal laienes seni Tampere-keskne uuring Jyväskylä keskhaiglasse. Aastatel 2013 ja 2014 laienes uurimistöö Stockholmi Karolinska ülikooli kliinikumi mõlemasse üksusesse. Uppsala ülikooli kliinikum, Aarhusi ülikooli kliinikum Taanis ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) Eestis liitusid 2015. a sügisel. Praegu hõlmab uuring 173 õlavarreluu ülaosa luumurruga patsienti. Esimesed tulemused avaldati 2017. a kevadel.
Me oleme loonud toimiva Põhjamaade koostöövõrgustiku ja teadustöö infrastruktuuri. Teaduskonsortsiumi järgmine suur eesmärk on välja selgitada, kas kirurgiline ravi annab konservatiivsest ravist paremaid ja kulutõhusamaid tulemusi eakate patsientide randmeluumurdude ravimisel. Tulevikus on NITEPi eesmärgiks uurida randomiseeritud kontrollitud uuringute (RCT) abil kõige levinumate ja majanduslikult oluliste luumurdude ravimeetodeid.
Esimene sellealane teaduskonverents toimus 15.01.16 Stockholmis: